';
Preloader logo

કેનવાસ પર છેલ્લા દાયકામાં થયેલ આર્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન

કેનવાસ પર છેલ્લા દાયકામાં થયેલ આર્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન

Amit Ambalal, Bhanu Shah, Haku Shah, Jamini Roy, Jogan Chaudhari, Jyoti Bhatt, K G Subramanyam, Manjit Bawa, Manu Parekh, M F Husain, Naina Dalal, Piraji Sagara, Ratan Parimoo, Ravindra Salve, Shanti Dave, SH Raza, Thota Vaikuntum, Vasudev Smart, Vinay Trivedi, Vinita Karim and Yashwant Shirwadkar.

City Bhaskar

2014

City Reporter : Ahmedabad

Team DRS

Leave a reply